Viljelysuunnittelua, lohkokirjanpitoa, fosforitasaus laskelmia...

 

Suoritamme maatilojen viljelysuunnittelua ja lohkokirjanpitoa, joko omilla koneillamme tai asiakkaan luona hänen omilla laitteillaan ja ohjelmistoillaan suoritettuna.
Teemme teille viljelysuunnitelman ja lohkokirjanpidon ympäristötuen ja nitraattidirektiivin ehtojen mukaan, vaikka "paperit käteen" periaatteen mukaan! 

Teemme myöskin fosforintasauksen suunnittelua ja tarkistuksia viljelysuunnitelman teon yhteydessä. 
Meillä on  valmis ratkaisu viljelymuistiinpanojen järjestämiseksi laatukäsikirjan edellytysten mukaisesti!